Home Laatste Nieuws Naast Voetbalpiramide ook ‘Scheidsrechterspiramide’ flink op de schop

Naast Voetbalpiramide ook ‘Scheidsrechterspiramide’ flink op de schop

door Redactie
0 reacties

De promotie-/degradatieregeling 2023/’24 voor officials (veld en futsal) is gepubliceerd. Voor scheidsrechters futsal, jeugdveldvoetbal en assistent-scheidsrechters veld is de regeling vergelijkbaar met voorgaande seizoenen. Voor scheidsrechters seniorenveldvoetbal is hij anders. Dat komt door de flink veranderende voetbalpiramide in het seniorenvoetbal.

Op basis van de huidige informatie verwachten wij minder scheidsrechters omhoog te kunnen plaatsen en meer scheidsrechters omlaag te moeten plaatsen.

Wijzigingen voetbalpiramide

De voetbalpiramide in het seniorenveldvoetbal is flink gewijzigd:

  • Het totale aantal poules in de eerste klasse tot en met de derde klasse wordt teruggebracht. Verspreid over de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 wordt het aantal eerste klasse poules teruggebracht van 11 naar in totaal 8 poules. De tweede klasse gaat van 22 naar 16 poules en de derde klasse van 42 naar 32 poules.
  • Aan het einde van de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 vond/vindt een versterkte degradatie plaats, zodat de optimale piramide met ingang van seizoen 2024/’25 is gevormd.
  • In de vierde en vijfde klasse zal het aantal teams per poule variëren. Dit is afhankelijk van het aantal teams in de regio en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.
  • Met ingang van dit seizoen zitten tot en met de eerste klasse zaterdag- en zondagteams gemengd bij elkaar in één poule.

Naast bovengenoemde wijzigingen is er in een groot aantal districten ook een verschuiving van het voetbal op zondag naar de zaterdag. Dit zorgt er voor dat het competitieaanbod op zondag in sommige regio’s flink afgenomen is.

Wat betekent de gewijzigde voetbalpiramide voor scheidsrechters?

Het aanbod van wedstrijden op een bepaald niveau is bepalend voor het aantal scheidsrechters dat in een groep actief kan zijn. Op het moment dat het aantal wedstrijden op een bepaald niveau afneemt of dat er te veel scheidsrechters in een groep zitten, heeft dit direct gevolgen. Het kan betekenen dat je minder vaak boven pakket wordt aangesteld, meer aan de onderkant van het wedstrijdpakket wordt aangesteld of meer reserve staat. De KNVB krijgt signalen van scheidsrechters dat dit nu al gebeurt.

Hoe wordt dit opgelost?

Om de wedstrijdpakketten op elk niveau passend en interessant te houden, zullen wij de groepsgrootte van scheidsrechters moeten verkleinen. Hierbij moeten we rekening houden met meerdere factoren:

  • Landelijk: momenteel zijn er te veel scheidsrechters voor het beschikbare aantal wedstrijden. Daarnaast bestaat de kans dat scheidsrechters terugkeren vanuit het betaald voetbal die dan in de groepen SA tot en met SC kunnen instromen.
  • District: versterkte degradatie vanaf de landelijke lijst en het flink aantal minder beschikbare wedstrijden in de eerste tot en met de derde klasse.

Doordat we bovenin de arbitragepiramide de groepsgrootte passend aan het wedstrijdaanbod moeten maken, zal dat een sneeuwbaleffect op de onderliggende groepen hebben. Met andere woorden: voor alle scheidsrechters die extra uit een hogere groep naar beneden komen, moeten er ook weer scheidsrechters uit de groep. Dit betekent dat er dit seizoen minder ruimte is om een stap omhoog te zetten.

Kwaliteit wedstrijdpakket

Betekent een eventuele degradatie of niet promoveren dan ook dat het wedstrijdpakket kwalitatief minder wordt voor scheidsrechters? Nee zeker niet! Doordat er meer teams uit de eerste tot en met de derde klasse lager gaan spelen, zal het niveau van de onderliggende klassen naar verwachting stijgen. Dat betekent bij het doen van een stap terug op papier, dat het niveau minder hard zal dalen. En als je op papier niet promoveert, zal de kwaliteit van de wedstrijden in ieder geval wél hoger zijn.

Wij realiseren ons dat de huidige PD-regeling ingrijpend is, maar ook noodzakelijk om de klachten over het wedstrijdpakket meer in balans te krijgen. Tijdens het uitvoeren van de P/D in juni zullen we met de inzichten van dan bepalen hoe strak we ons aan de gepubliceerde P/D moeten houden. Uiteraard zullen we niet nalaten om daar waar het kan de P/D positiever uit te voeren. Het uiteindelijke doel: een evenwichtiger wedstrijdpakket voor alle (assistent-)scheidsrechters met ruimere mogelijkheden om aan de bovenkant van het wedstrijdpakket aangesteld te worden en door te groeien naar hogere niveaus.

De groepsindeling voor het seizoen 2024/’25 zal op woensdag 19 juni gecommuniceerd worden.

Bron: KNVB.nl

| VoetbalEnergie | VoetbalRotterdam | Sportkampen | SoccerDeal | VoetbalEnergie | FR010 | JeugdVoetbalUitslagen.nl