Home Betaald VoetbalVitesse Vitesse dieper in problemen: Overname afgewezen en grote boete

Vitesse dieper in problemen: Overname afgewezen en grote boete

door Redactie
0 reacties

De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft besloten om het verzoek van Vitesse tot goedkeuring van de overdracht van haar aandelen aan de Common Group af te wijzen. Naar het oordeel van de licentiecommissie is niet gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen en is niet duidelijk of de Common Group investeerders heeft. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group.

Op basis van het licentiesysteem betaald voetbal, dat met instemming van de BVO’s is opgesteld, dient een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) een voorgenomen besluit tot overname van minimaal 25% van haar aandelen en/of zeggenschapsrechten door een beoogd aandeelhouder, ter goedkeuring aan de licentiecommissie voor te leggen. Deze verplichting heeft tot doel het voorkomen van witwassen en moet partijen met een criminele achtergrond uit het voetbal weren. Uitgangspunt is aan de ene kant het beschermen van de bedrijfstak betaald voetbal tegen onwenselijke situaties op het gebied van integriteit, reputatie en continuïteit en aan de andere kant het toestaan van ‘goede investeringen’ in BVO’s.

Zeven maanden onderzoek

In september 2022 kondigde Vitesse aan dat de Common Group de aandelen in Vitesse wilde overnemen, nadat de huidige eigenaar Oyf in maart 2022 kenbaar had gemaakt dat hij zijn aandelen van de hand wilde doen.

Het in september 2022 door Vitesse gedane verzoek tot goedkeuring, heeft de licentiecommissie betaald voetbal niet in behandeling genomen. Dit verzoek tot overdracht van de aandelen Vitesse door Oyf zag namelijk niet op de Common Group, maar op de Stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Toen was echter al duidelijk dat de aandelen uiteindelijk overgedragen zouden (gaan) worden aan de Common Group (Vitesse had immers de Common Group al gepresenteerd als de beoogd eigenaar).

Vitesse wachtte vervolgens met het doen van een concreet verzoek voor de overdracht aan de Common Group tot april 2023.

Vlak daarvoor had de Engelse krant The Guardian in samenwerking met The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) een artikel gepubliceerd over vermeende banden tussen Abramovich en Vitesse. Nadat mede in het kader van de beoogde overname in mei 2023 daartoe is besloten door de licentiecommissie, zijn in juli 2023, iets meer dan zeven maanden geleden, twee externe onderzoeken gestart, waarvan één gericht op de Common Group. Het eerste onderzoek is afgerond. Het tweede onderzoek, dat is gericht op het vaststellen in hoeverre (juridische) verbondenheid bestaat of heeft bestaan tussen Vitesse en Abramovich, is nog niet afgerond. Het besluit inzake dat onderzoek wordt op korte termijn verwacht.

Beroep

Vitesse heeft tot en met woensdag 21 februari aanstaande de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de licentiecommissie om de aandelenovername door de Common Group af te wijzen.

Vitesse krijgt boete opgelegd

De licentiecommissie heeft daarnaast aan Vitesse een boete van € 100.000,- opgelegd.

Deze boete is opgelegd omdat Vitesse de licentiecommissie heeft misleid door haar maandenlang niet te ïnformeren over de beëindiging van de relatie tussen Vitesse en haar bank terwijl Vitesse wist dat dit essentieel was voor de beoordeling van licentiecommissie voor wat betreft voortzetting van de licentie in het nieuwe seizoen. Vitesse heeft aldus niet voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1 tot en met 4 van het Licentiereglement Betaald Voetbal en licentie-eis F.09 ‘Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie van licentiehouder’.

Het door Vitesse ingestelde beroep tegen deze sanctie is door de onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken ongegrond verklaard.

Reageer op dit artikel

| VoetbalEnergie | VoetbalRotterdam | Sportkampen | SoccerDeal | VoetbalEnergie | FR010 | JeugdVoetbalUitslagen.nl