Home Laatste Nieuws KNVB: ‘Uitwijken naar kunstgrasveld verplicht’

De zomer is nu echt ten einde. Dat betekent dat het vaker slecht weer zal zijn, ook in het weekend. Let op: sinds dit seizoen is het voor mannen standaardteams in de eerste klasse en lager verplicht om uit te wijken naar een ander veld als het hoofdveld onbespeelbaar is, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden.

Sinds dit seizoen zijn teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen (eerste elftallen) verplicht om beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld. Als dat veld niet bespeelbaar is, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden, dan is het sinds dit seizoen voor mannen standaardteams in de eerste klasse en lager ook verplicht om uit te wijken naar een ander veld, dat wel bespeelbaar is en aan alle eisen voldoet. Tot en met vorig seizoen hadden verenigingen de keuze om wel of niet uit te wijken. Deze keuze is met ingang van het seizoen 2022/’23 vervallen.

Het merendeel van de beker- en competitiewedstrijden wordt in de praktijk vrijwel altijd op het hoofdveld gespeeld, maar er is soms toch wat onduidelijkheid over. Vandaar dat nu in een regeling is vastgelegd dat teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen sinds dit seizoen verplicht zijn om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld.

Eisen hoofdveld

Naast de eisen waaraan alle speelvelden dienen te voldoen gelden voor het hoofdveld aanvullend de volgende eisen:

  • Het hoofdveld moet zijn voorzien van een ‘gesloten’ speelveldafzetting
  • Het hoofdveld moet beschikken over instructiezones met dug-out/zitruimte
  • Als een hoofdveld vanwege een tijdelijke situatie niet aan alle eisen voldoet, dan kan door het bestuur amateurvoetbal dispensatie worden verleend.

Voor alle regels, richtlijnen en adviezen ten aanzien van voetbalaccommodaties verwijzen we naar de brochure Kwaliteitsnormen Voetbalaccommodatie. Daarnaast verwijzen we ook naar de ordemaatregelen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken en artikel 37 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

Verplicht uitwijken bij slechte gesteldheid hoofdveld

Sinds het seizoen 2022/23 is het voor teams uit de eerste klasse en lager verplicht om met het eerste elftal uit te wijken naar een ander speelveld dat aan alle eisen voldoet als het hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is.

Het veld waar naar uitgeweken wordt, mag zowel van kunstgras als natuurgras zijn. Indien uitgeweken kan worden naar zowel een kunstgrasveld als een natuurgrasveld, dan is het aan de thuisspelende vereniging om een keuze te maken. De scheidsrechter bepaalt of het speelveld geschikt is. Belangrijk: bij het uitwijken naar een ander speelveld blijven de ordemaatregelen (paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken) van kracht.

Als geen ander speelveld dat aan alle eisen voldoet beschikbaar is, wordt de wedstrijd afgelast. Voor de rangorde bij afgelastingen verwijzen we naar paragraaf 2.3.5 van het Handboek Competitiezaken.

Let op: De verplichting om uit te wijken naar een ander speelveld is niet van toepassing op de 2e divisie, 3e divisie en 4e divisie.

| VoetbalEnergie | VoetbalRotterdam | Sportkampen | SoccerDeal | VoetbalEnergie | FR010 |