App Icon

VoetbalGelderland

Home Laatste Nieuws Prinsjesdag 2022: ‘Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de sport?’

Prinsjesdag 2022: ‘Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de sport?’

door Redactie
0 reacties

Dinsdag stond Den Haag in het teken van Prinsjesdag. Een feestelijke dag met hoedjes en de Troonrede, maar ook een dag met een donker randje vanwege de opgaven en crises waar Nederland voor staat. Onderwerpen zoals het belang van de sport, de maatschappelijke rol van het voetbal, de gestegen energieprijzen en kansengelijkheid hebben de aandacht. Lees hieronder meer over wat dit concreet betekent voor het voetbal.

Het belang van sporten en bewegen wordt door het kabinet steeds meer onderschreven. In 2023 zet het kabinet in op versterking van de sport- en beweegsector, kansengelijkheid in de sport en het bewegen in het dagelijks leven te bevorderen. Deze ambities sluiten aan op de sportakkoorden.

Voor 2023 zet het kabinet € 120,9 miljoen in voor:

  • Voortzetten en door ontwikkelen van het Nationaal Sportakkoord
  • Nationale programma’s en projecten op professionalisering, (financiële) toegankelijkheid en veilige en integere sport
  • Inspirerende topsport, bijvoorbeeld via topsportevenementen en het zichtbaar maken en vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport.
  • Het bevorderen van bewegen via de beweegalliantie

Bewegen en sporten hebben daarnaast de potentie om bij te dragen aan sociale ontmoeting en cohesie en kunnen hiermee ook een positief effect hebben op de mentale gezondheid. Het kabinet werkt daarnaast toe naar een gezonde generatie in 2040, waar ook de KNVB zich voor inzet.

Duurzame en multifunctionele sportaccommodaties

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties loopt door. Hier maakt subsidie voor energiebesparing, veiligheid, circulariteit en klimaatadaptie van sportaccommodaties onderdeel van uit.

Ook investeert het kabinet in topsportaccommodaties. De maatschappelijke betekenis van topsport gaat veranderen door de prestaties van topsporters vaker en dichter bij de burgers te brengen. Daarmee wordt de zichtbaarheid en inspirerende waarde van de topsporters vergroot. Daarvoor kunnen moderne sportaccommodaties beter worden benut die door alle sporters (amateur en top) kunnen worden gebruikt. In 2023 is via subsidies en opdrachten in totaal € 84,0 miljoen beschikbaar.

Verlenging subsidie HALT

Het is noodzakelijk om ongewenst gedrag op het sportveld aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. De Halt interventie in het tuchtrecht helpt jongeren die wangedrag in het veld vertonen daarom op een laagdrempelige manier op het rechte pad te houden. Het kabinet heeft besloten de subsidie voor de HALT gedragsinterventie te verlengen.

Racisme en discriminatie: Ons Voetbal Is Van Iedereen

In de toekomst zal door het ministerie van OCW nog meer aandacht worden besteed aan een agenda tegen racisme en discriminatie en zal het emancipatiebeleid worden voortgezet. Daarnaast zal er weer budget voor 2023 vrijgemaakt worden door het ministerie van VWS, voor het project Ons voetbal is van Iedereen, hetgeen samen met de KNVB zal worden bewerkstelligd.

Vervolg Prinsjesdag sportbeleid

Op 28 november debatteert de Tweede Kamer over het begrotingsonderdeel sport en bewegen. Tijdens dit debat stellen Kamerleden vragen aan de minister en kunnen ze sport-gerelateerde moties indienen. Naar verwachting gaat het debat over het betaalbaar en toegankelijk houden van sport. De stijgende energieprijzen vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Eerder nam de Tweede Kamer al een motie aan over dit onderwerp. NOC*NSF en de KNVB pleiten voor compensatie en een noodfonds voor sportverenigingen.

Provinciale statenverkiezingen

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Voor het gehele voetbal een belangrijk moment. De keuzes van het nieuwe provinciebestuur hebben invloed op zowel het amateur- als betaald voetbal. De KNVB staat zowel de politiek als de voetbalvereniging bij met kennis, informatie en hulpmiddelen om de toekomst van onze sport te waarborgen.

Welke dossiers volgen we nog meer?

In Den Haag spelen verschillende actuele dossiers die het voetbal raken; beoogde wijziging in de wet Markt en Overheid, versobering 30%-regeling, uitvoering rijke schooldag, constructieve veiligheid in stadions en voorstel om sponsoring door kansspelaanbieders te verbieden. Het komend najaar zullen wij de belangen van het Nederlands voetbal actief onder de aandacht brengen bij de politiek.

Maar eerst zijn de Algemene Politieke Beschouwingen. Bureau Corporate Affairs blijft het politieke debat aandachtig volgen en daar waar nodig het belang van het Nederlands voetbal behartigen.

| VoetbalEnergie | VoetbalRotterdam | Sportkampen | SoccerDeal | VoetbalEnergie | FR010 |