Home Laatste Nieuws Opbrengsten en kosten nacompetitie: Dit zijn de regels

Opbrengsten en kosten nacompetitie: Dit zijn de regels

door Redactie
0 reacties

De nacompetitie is voor velen het toetje van het amateurseizoen. Bij de nacompetitie komen er mogelijk extra opbrengsten en kosten kijken. Bijvoorbeeld de reiskosten of de opbrengsten van de recettes. De regels omtrent deze onderwerpen worden hieronder belicht.

REISKOSTEN UITWEDSTRIJD

1e en 2e ronde

In de eerste en tweede ronde van de nacompetitie geldt voor de te spelen wedstrijden dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de uitspelende vereniging vergoedt. Bij deze regeling geldt een maximum voor vijf auto’s à € 0,26 per kilometer. Een en ander kan verhoogd worden met noodzakelijk kosten voor bijvoorbeeld veerboten, tolbruggen etc.

Finale nacompetitie of beslissingswedstrijd

Als de finale van de nacompetitie op neutraal terrein wordt gespeeld, of als er een beslissingswedstrijd op het terrein bij één van de beide finalisten plaats moet vinden, zijn de reiskosten die worden gemaakt voor eigen rekening.

RECETTES

1e en 2e ronde

Als in de 1e of 2e ronde van de nacompetitie sprake is van entreeheffing (aan anderen dan de houders van een geldig bewijs van toegang amateurvoetbal en de eigen leden), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50 procent van de recette. Daarnaast behoort de thuisspelende vereniging de bezoekende vereniging vijftig gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor 11 spelers en officials. De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor de bal, reclame, controle/kassa en het in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette.

Finale nacompetitie of beslissingswedstrijd

Daar waar sprake is van het spelen van een wedstrijd op een neutraal terrein (finales) of een beslissingswedstrijd, geldt dat het niet verplicht is om entree te heffen. Vindt er wél een entreeheffing plaats, dan geldt dat de netto recette van de te spelen wedstrijd ten goede komt aan beide verenigingen voor elk 50 procent. Hiervoor geldt dat de eigen leden dan ook entree dienen te betalen. De netto recette is de bruto recette minus de werkelijk gemaakte kosten van de organiserende vereniging tot een maximum van € 50,00. Tot laatstgenoemde kosten behoren: die voor het in orde brengen van het speelterrein, voor het gebruiken van een bal, voor de kassa, controle en reclames. Bij een tekort dienen de drie partijen (de twee finalisten en de organiserende vereniging) de kosten te delen, waarbij elk voor een derde opdraait.

De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de wedstrijddag aan de tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding dient de betaling van het verschuldigde bedrag plaats te vinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan moet zij deze binnen veertien dagen, voorleggen aan het bestuur amateurvoetbal.

Volledige regeling

De volledige financiële regeling voor de wedstrijden in de nacompetitie is terug te vinden in het handboek competitiezaken amateurvoetbal. Bekijk de informatie op pagina 10 onder punt 1.7 ‘Reiskosten en entreegelden nacompetitie en beslissingswedstrijden’.

| VoetbalEnergie | VoetbalRotterdam | Sportkampen | SoccerDeal | VoetbalEnergie | FR010 | JeugdVoetbalUitslagen.nl